Përfito 10% Zbritje në Blerjen e Parë Shiko detajet
0
Florifarma

Siguria e te dhenave

Siguria e të dhënave personale

FLORIFARMA (Farmaci Gentiana & Farmaci Florian Marku) ruan dhe përpunon të dhënat personale të përdoruesve që vizitojnë faqen e internetit të FLORIFARMA, në përputhje me parashikimet e Ligjit nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Asnjë informacion që rezulton nga shërbimi nëpërmjet internetit nuk komunikohet ose shpërndahet. Të dhënat personale që japin përdoruesit përdoren vetëm për qëllimin e ofrimit të shërbimit ose për plotësimin e kërkesës.

FLORIFARMA Farmaci garanton secilin përdorues se pas dorëzimit të informacionit dhe të dhënave në serverin e faqes së internetit të Kompanise, zbatohet një sistem me standard të lartë sigurie për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave, në përputhje me kërkesat e parashikuara nenet 27 dhe 28 të Ligjit nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale “.

Qellimi kryesor i perpunimit të të dhënave personale është sigurimi i dorëzimit të rregullt të porosive të kryera, nëpërmjet faqes www.florifarma.com , përmiresimi i cilësisë së shërbimit , komunikimi i informacioneve në lidhje me porositë e kryera të cilat i interesojnë klientit.

Përpunimi i të dhënave personale për të dërguar materiale reklamimi ose informacion komercial për shitjen e produkteve FLORIFARMA , kërkon pëlqimin paraprak të klientit. Klienti ka te drejtë të refuzojë në cdo kohë komunikimin e ofertave promocionale nga ana e FLORIFARMA Farmaci.

Të dhënat personale mbrohen nëpërmjet fjalëkalimit që klienti përdor për kryerjen e blerjeve në rrugë elektronike. Klienti merr përsipër që fjalëkalimin ta mbajë gjithmonë konfidencial.

Klienti ka te drejtën e aksesit, korrigjimit, fshirjes së të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të perpunimit të tyre. Klienti mund të ushtrojë keto të drejta në cdo kohë duke ju drejtuar FLORIFARMA Farmaci.

Nëpërmjet hyrjes në këtë faqe interneti, ju konfirmoni se keni lexuar dhe pranuar kushtet e parashikuara më sipër.

-Transporti brenda Tiranës: 200L për blerje nën 2000L // Falas për blerje mbi 2000L -Transporti në rrethe: 300L për blerje nën 4000L // Falas për blerje mbi 4000L

Dorëzim i produktit: 24 - 48 Orë

24 - 48 orë dorëzim të produktit.

Çdo blerje dorëzohet brenda 48 orësh nga momenti që konfirmohet blerja.

Blerje të sigurta.

Mund të kthesh produktin brenda afatit të caktuar sapo pagesa të konfirmohet, menjëherë nisin procedurat e dërgimit të porosisë.

Newsletter

Përfito 10% Zbritje në Blerjen e Parë

Avantazhet që sjell Buletini FLORIFARMA

Blog

FloriFarma.com © 2021. All rights reserved.