Përfito 10% Zbritje në Blerjen e Parë Shiko detajet
0
Florifarma

Menyra e pageses

Klienti mund të kryejë pagesën për porosinë me një prej menyrave të pagesës të vena në dispozicion nga FLORIFARMA: pagesë në dorëzim ose pagesë me kartë debiti/krediti.

Nëse FLORIFARMA nuk mund të plotesojë porosinë ose një pjesë të saj, Klienti informohet paraprakisht për produktet që mungojnë dhe zgjedh të vazhdojë me blerjen (në këtë rast i zbritet vlera e produkteve që mungojnë dhe kosto përkatëse e transportit) ose të anullojë porosinë.

Informacionet e regjistruara nga sistemi i FLORIFARMA shërbejnë si provë të komunikimeve, porosive dhe pagesave të kryera ndërmjet FLORIFARMA dhe Klientit.

Në rastet e kryerjes së pagesës me kartë, Klienti lidhet automatikisht me serverin e pagesave, pjesë e sistemit të kontrollit të qendrës së përpunimit të të dhënave të bankës.

Të dhënat bankare të Klientit janë të mbrojtura nëpërmjet enkriptimit. Ato nuk kalojnë nëpërmjet sistemeve elektronike të FLORIFARMA dhe nuk ruhen në sistemet elektronike të FLORIFARMA.

FLORIFARMA nuk mban asnjë përgjegjësi nëse karta bankare, me të cilën kryhet nje pagesë në faqen e internetit www.florifarma.com eshte nje kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, nëse banka përkatëse autorizon pagesën.

Dorëzimi i Produkteve

Dorëzimi i produkteve do të kryhet sipas afateve të publikuara në këtë faqe interneti.

FLORIFARMA nuk është përgjegjëse për pasojat e ngjarjeve që janë përtej kontrollit të saj të arsyeshëm, të tilla si ngjarje të forcës madhore ose që varen nga transportuesi, të cilat do të vononin ose ndalonin dorëzimin e produkteve të porositura.

Porosia dërgohet në adresën e depozituar gjatë kryerjes së porosisë.

Kthimi i Produkteve

Klienti ka të drejtë të kthejë produktin, në rastin kur ai rezulton me difekt apo problem si rrjedhojë e fabrikimit/prodhimit, brenda një afati prej 14 ditësh kalendarike nga data e dorëzimit të produkteve të porositura.

Produkti duhet të kthehet në adresën e përcaktuar nga FLORIFARMA të publikuar në këtë faqe interneti.Produkti i kthyer duhet të jetë me paketimin dhe ambalazhimin e tij origjinal, i padëmtuar, i papërdorur dhe të shoqërohet me të gjithë aksesorët, dokumentat që vërtetojnë blerjen në rrugë elektronike.

Produktet e kthyera të mangëta, të dëmtuara, të përdorura ose të ndotura nuk do të pranohen nga FLORIFARMA.

Klientit do ti dërgohet produkti i rregullt. Shpenzimet për zëvendësimin e produktit janë në ngarkim të FLORIFARMA.

-Transporti brenda Tiranës: 200L për blerje nën 2000L // Falas për blerje mbi 2000L -Transporti në rrethe: 300L për blerje nën 4000L // Falas për blerje mbi 4000L

Dorëzim i produktit: 24 - 48 Orë

24 - 48 orë dorëzim të produktit.

Çdo blerje dorëzohet brenda 48 orësh nga momenti që konfirmohet blerja.

Blerje të sigurta.

Mund të kthesh produktin brenda afatit të caktuar sapo pagesa të konfirmohet, menjëherë nisin procedurat e dërgimit të porosisë.

Newsletter

Përfito 10% Zbritje në Blerjen e Parë

Avantazhet që sjell Buletini FLORIFARMA

Blog

FloriFarma.com © 2021. All rights reserved.