Liveril silimarine

Liveril silimarine

Liveril silimarine

  • Përmirëson funksionin dhe shëndetin e mëlçisë
  • Përforëcon sistemin imunitar
  • Ndihmon në detoksifikmin e mëlçisë dhe luan rol esencial në proçeset metabolike të saj

Përdorimi: 2 tableta/ditë