NUK PELVIC FLOOR TRAINER (art.no 256366)

NUK PELVIC FLOOR TRAINER (art.no 256366)

NUK PELVIC FLOOR TRAINER (art.no 256366)

*ndërgjegjësimi më i madh i muskulaturës së vaginës

*për stërvitje të lehtë dhe të matur