ZOLEDRO-DENK 4 MG / 5 ML

ZOLEDRO-DENK 4 MG / 5 ML

ZOLEDRO-DENK 4 MG / 5 ML

Një shishkë me koncentrat 5 ml përmban 4 mg acid zoledronik (si monohidrat)

Zoledro-Denk parandalon simptomat lidhur me skeletin në pacientët me malinje të avancuara që përfshijnë fraktura të eshtrave në pacientët me kancer, dhe trajton hypercalcemia, osteoporozën (gratë pas menopauzës dhe në meshkuj, madje edhe me një frakturë të vonshme të traumës së ulët të traumave; terapia sistematike glukokortikoide afatgjatë).

Ndalimi i fortë i resorption osteoclastic kockave