NORMARIN BABY, 150 ml

NORMARIN BABY, 150 ml

NORMARIN BABY, 150 ml

Spraj shpëlarës nasal për shpëlarje të butë.

Për higjenë nasale të përditshme të foshnjeve dhe bebeve.

Përbërja: solucion i kripës së detit (0.9%) i buferuar.

Mosha: për të rriturit dhe fëmijët nga 0 muaj.

Udhëzime, ruajtja: shihni instruksionet brenda fletëpalosjes.