NORMARIN ALLERGY, 150 ml

NORMARIN ALLERGY, 150 ml

NORMARIN ALLERGY, 150 ml

Spraj shpëlarës nasal për shpëlarje të thellë.

Për higjenë të përditshme nasale në sezonin e alergjive.

Përbërja: solucion NaCl (2.0%).

Mosha: për të rriturit dhe fëmijet mbi 2 vjeç.

Udhëzime, ruajtja: shihni instruksionet brenda fletëpalosjes.